Δεν μπορείς να ελέγξεις
ό,τι δεν μπορείς να ποσοτικοποιήσεις
Ποσοτικοποίηση
Ανάλυση
Στοχοθέτηση
Όφελος
Ποσοτικοποίηση
Μέτρηση σε Πραγματικό Χρόνο
Απεικόνιση Δεδομένων σε Γραφήματα_Δημιουργία Διαγραμμάτων Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό
Ανάλυση
Εντοπισμός Κέντρων Κατανάλωσης Ενέργειας
Ανάλυση Καταναλώσεων & Δημιουργία Δεικτών Παρακολούθησης_Αποτύπωση Συμπερασμάτων σε Δείκτες
Στοχοθέτηση
Αναγνώριση Κρίσιμων Μεγεθών
Θέση Στόχων Μείωσης Ενεργειακών Μεγεθών_Προτεινόμενες Δράσεις
Όφελος
Ανάλυση Προτεινόμενων Δράσεων ΕΞΕ
Δημιουργία Σεναρίων Βραχυ-Μέσο-ΜάκροΠρόθεσμης Απόσβεσης_ Κατάρτιση Πλάνου Υλοποίησης
Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών
ΟΡΑΜΑ
"Δεν μπορείς να ελέγξεις ό,τι δεν μπορείς να ποσοτικοποιήσεις". Πάνω σε αυτή την Αρχή βασίζεται η ομάδα εργασίας στο σχεδιασμό της πλατφόρμας eΜetron.
Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η eΜetron Analytics παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις έργων (turn-key) και πλήρη υποστήριξη στον πελάτη κατόπιν εγκατάστασης (follow on support).
Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η eMetron Analytics αποτελείται από Στελέχη με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενέργειας στους τομείς της διαχείρισης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα το τμήμα ΙΤ αποτελείται από καινοτόμους μηχανικούς που εξασφαλίζουν την ορθή υλοποίηση των εγκαταστάσεων και υποστήριξη της πλατφόρμας λογισμικού.
Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης με σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού eMetron ως πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης
READ MORE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
H ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του Λειτουργικού Κόστους των Ξενοδοχείων Μονάδων. Επιβάλλεται η μείωση των Ενεργειακών Μεγεθών με την ταυτόχρονη αδιαπραγμάτευτη διασφάλιση της ποιοτικής Παροχής Υπηρεσιών.
READ MORE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Τα Κτίρια Γραφείων αποτελούν εγκαταστάσεις όπου η Ενέργεια καταναλώνεται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα αποτελεί πρόκληση η κατάρτιση ενιαίου πλάνου λειτουργίας.
READ MORE
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Κύρια χαρακτηριστικά των Εμπορικών Κέντρων αποτελούν οι μεγάλες επιφάνειες καθώς και η ανάγκη διαμόρφωσης διαρκούς ιδανικού περιβάλλοντος για τους χρήστες, παράγοντες οι οποίοι συνεπάγονται αυξημένες Ενεργειακές Καταναλώσεις.
READ MORE
LOGISTIC CENTERS
Oι μεγάλες επιφάνειες των Logistic Centers συνεπάγονται και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
READ MORE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Το απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον αποτελεί το ιδανικό πεδίο εφαρμογής της eMetron, καθώς o σχεδιασμός του υλοποιήθηκε με στόχο την προσφορά Παρακολούθησης, Ανάλυσης, Ανάλυσης δεικτών ειδικής κατανάλωσης ενέργειας Στοχοθέτησης καθώς και Υπολογισμούς Εξοικονόμησης Ενέργειας.
READ MORE
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Η απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομειακών Εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την κρισιμότητα της αποστολής τους, επιβάλει την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
READ MORE
SUPER MARKETS
Η Ενεργειακή Διαχείριση των Super Market χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη Διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων με παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας.
READ MORE
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η απομακρυσμένη Ενεργειακή Παρακολούθηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις Δημοτικές Υποδομές καθώς τα συστήματα χρήσης ενέργειας είναι σχεδιασμένα - σχεδόν στην πλειοψηφία τους - σε παρελθόντες περιόδους όπου το ενεργειακό κόστος δεν ήταν τόσο κρίσιμο στην απρόσκοπτη λειτουργία των Δημοτικών Ενοτήτων.
READ MORE
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Το κόστος ενέργειας και η Ενεργειακή Διαχείριση ενός στόλου αποτελούν αυξανόμενης σημασίας καθήκοντα και επιβάλλεται η αυτοματοποιημένη λήψη και ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων.
READ MORE