ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Τα Κτίρια Γραφείων αποτελούν εγκαταστάσεις όπου η Ενέργεια καταναλώνεται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα αποτελεί πρόκληση η κατάρτιση ενιαίου πλάνου λειτουργίας.

Η eMetron προσφέρει τις Υπηρεσίες της με στόχο την αποτύπωση των Ενεργειακού Προφίλ του Οργανισμού και προτείνει λύσεις σχεδιασμένες να απευθύνονται σε κάθε τύπο και μέγεθος κτιρίου γραφείων με σκοπό τη μείωση του ενέργειακου κόστους και την ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας της εγκατάστασης

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης με σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού eMetron ως πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης
READ MORE