Καριέρα

Η EMETRON Analytics εργάζεται πάνω σε Δυναμικό Πλάνο Ανάπτυξης. Αν διαθέτεις:

- βασικές γνώσεις σε βάσεις δεδομένων (SQL, MySQL), Web Aplications
- βασική εμπειρία σε Προγραμματισμό (C++, Html-php, perl) και Λειτουργικά Συστήματα (Server 2008R2, Server 2012R2) και Web Servers (Apache, IIS)

και επιθυμείς να γίνεις μέρος της Ομάδας EMETRON, μπορείς να υποβάλλεις το βιογραφικό σου στη διπλανή φόρμα

Αποστολή Βιογραφικού

  • Drop files here or
    Accepted file types: pdf, doc.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.